1. Sådan undgår du at din investering i Business Intelligence slår fejl

I dette afsnit inviterer vi Heine Krog Iversen, CEO for TimeXtender, til en dialog om hvordan man undgår at ens investering i en Business Intelligence løsning slår fejl.

Undervejs i samtalen kommer vi ind på nogle af de mest kendte faldgruber som er med til at køre en investering i BI af sporet. Men vi kommer også ind på best practice når det kommer til at sikre sig at en ny BI løsning bliver en succes i virksomheden både på den korte bane, men også fremadrettet.

Lyt med og få adgang til de guldkorn som Heine har taget med - så du kan undgå at din BI rejse ender i glemmebogen og rent faktisk bliver en succes i hele virksomheden. Få f.eks hans bud på at hvad det vil sige at være data empowered, frem for data driven.

 
 

1. Sådan undgår du at din investering i Business Intelligence slår fejl

I dette afsnit inviterer vi Heine Krog Iversen, CEO for TimeXtender, til en dialog om hvordan man undgår at ens investering i en Business Intelligence løsning slår fejl.

Undervejs i samtalen kommer vi ind på nogle af de mest kendte faldgruber som er med til at køre en investering i BI af sporet. Men vi kommer også ind på best practice når det kommer til at sikre sig at en ny BI løsning bliver en succes i virksomheden både på den korte bane, men også fremadrettet.

Lyt med og få adgang til de guldkorn som Heine har taget med - så du kan undgå at din BI rejse ender i glemmebogen og rent faktisk bliver en succes i hele virksomheden. Få f.eks hans bud på at hvad det vil sige at være data empowered, frem for data driven.

 

Udfyld formularen og download vores White Paper

Sådan undgår du at din investering i Business Intelligence slår fejl

Udfyld formularen og download vores White Paper

Sådan undgår du at din investering i Business Intelligence slår fejl

Vil du høre mere om hvad du kan med dine data?

 

Vil du hellere læse samtalen?

 

 Kasper

[00:00 - 00:12] Hej, og velkommen til denne episode af Dataskyen, podcasten, hvor vi taler om at skære business intelligence helt ind til benet. Mit navn er Kasper Sørensen, og i dag har jeg inviteret Heine Kroge Iversen, CEO for TimeX, til at ende med med til en snak omkring,
[00:12 - 00:23] hvordan man undgår, at ens investering i business intelligence slår fejl. I snakken med Heine kommer jeg til at gå ind på nogle kendte årsager til, at investeringer i BI har mislykket historisk set,
[00:23 - 00:36] men vi kommer også til at snakke omkring best practices, så man sørger for, at ens business intelligence løsning ikke kører sporet, men rent faktisk bliver en succes. Og så kommer vi også til at snakke lidt omkring data empowerment, og hvad Heine mener omkring dette.
[00:37 - 00:39] Og med det, lad os hoppe direkte ind i dagens afsnit.
[00:45 - 00:52] Og velkommen til, Heine, CEO for TimeXtender. Lige her til at starte med, vil du så kort introducere dig selv?

Heine, CEO for TimeXtender

[00:52 - 01:04] Det vil jeg gerne takke for, at jeg må komme. Jeg har jo founded TimeXtender for 17 år siden, så har jeg brugt halvdelen af mit arbejdsliv på BI og Analytics.
[01:05 - 01:06] Så vi får en god snak i dag.

Kasper

[01:06 - 01:14] Det er jeg sikker på, at vi gør nemlig, fordi vi skal ind på, hvordan man undgår, at sin business intelligence investering mislykkes.
[01:14 - 01:22] Det er jo noget, som vi hører rundt omkring hos virksomheder eller måske nogle CFO's eller økonomichefer, der hører i deres netværk.
[01:23 - 01:30] Det der er BI, det er, at vi prøvede, og vi gav det et skud, men vi er altså ikke sikre på, at den har leveret den værdi, som vi egentlig gerne vil have ud.
[01:32 - 01:42] Så der er nogle ting, der går galt undervejs, kan vi tydeligvis påpege, men spørgsmålet er, hvad der går galt, fordi nogle gange, så er udfordringen i at identificere problemet.
[01:44 - 01:55] Så jeg tænker til at starte med, Heine, hvad er nogle af de største fejlgrupper, du ser, når du hører om en business intelligence investering, som der er slået fejl? Typisk.

Heine, CEO for TimeXtender

[01:56 - 02:04] Jeg tror, det er sådan med BI, som det er med alle andre teknologi. At alt går galt. Det skal vi acceptere.
[02:07 - 02:14] Det er ikke ens betydende med, at det kan skabe værdi, fordi jeg tror, det meget gør med de briller, der kigger, og hvad forventninger vi har sat op.
[02:15 - 02:24] Men helt klart, en af de store ting, som jeg møder, og det vil jeg sige, det er ikke kun i Danmark, det er en global ting.
[02:24 - 02:36] Det er, at der er sådan en disconnect imellem de forventninger, som forretningen har til. Hvad BI eller Analytics skal gøre for dem, og hvad det så er, de får.
[02:37 - 02:50] Det er jo ikke ens betydende med, at det, de har fået, ikke har skabt værdi. Og det tror jeg, det er her, at man er nødt til også at dykke lidt ned og prøve at blive skarpere på at definere, hvad er værdien af det? Hvorfor gør vi det her? Og det er måske der, man misser.
[02:53 - 03:00] Og man kan ikke sige at lave sit hjemmearbejde, for det er måske også svært. Altså, vi skal også acceptere, at det er måske et svært område at definere.
[03:00 - 03:06] For en økonomichef eller for en salgsdirektør, hvad er det præcist, vi gerne vil have ud af det?

Kasper

[03:06 - 03:18] Ja, fordi tit så er det jo sådan lidt, at man kigger i retning af et værktøj. Man tænker, det må være vejen frem. Det må være vejen frem at gå direkte på en Power BI eller direkte på en data platform.
[03:20 - 03:29] Fordi man hører jo lidt fra, hvad der er andre, der har gjort, og så prøver man lidt ligesom at gå den vej der. Men nogle gange så når man til det punkt, hvor man så siger,
[03:31 - 03:40] det der med en håndkode løsning med konsulenter, som der bruger jeg ved ikke, hvor mange timer på det. Jeg kan simpelthen ikke se, hvornår er det, jeg kan begynde at høste værdien af det her.
[03:40 - 03:49] Hvornår er det, jeg kan begynde at så sige, jamen, slutbrugerne de får egentlig den information, de skal bruge på et rigtigt tidspunkt. I den rigtige rækkefølge.
[03:51 - 04:02] Så ser du nogle tidlige advarselssignaler, som der gør, at man ligesom, og jeg ved godt, det er meget overordnet set det her. Men hvis du kunne påpege, hvor er det? Kæden typisk, den hopper af.

Heine, CEO for TimeXtender

[04:03 - 04:13] Det er jo klart, at det sjove er jo, at hvis man kigger ud over alle dem, der opfatter, at de er fejlet med deres BI-initiativ,
[04:14 - 04:26] så går det jo across alle teknologier, alle platforme, alle produkter. Så udefra det, bør vi jo være i stand til sådan ret brutalt, vil jeg sige, og bare bestemme os for at sige, jamen, det har ikke noget med produkt at gøre.
[04:27 - 04:38] Altså, du har ikke større succesrate med Power BI end du har. Du har ikke større succesrate med timings tenderen end du har med håndkode. I forhold til den adoption, der skal være ude i forretningen.
[04:38 - 04:50] I forhold til den opfattede værdi, forretningen sidder tilbage med. Og det tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi bliver dygtige til at skælne. At lade være med at gøre det til en teknologidiskussion.
[04:50 - 04:58] Fordi det er jo også en af de ting, du så oplever. Det er, jamen, det var så også fordi, det der Power BI, det duer kraftig, ikke? Nå.

Other speaker

[04:59 - 04:59] Nå.

Heine, CEO for TimeXtender

[05:00 - 05:13] Jeg bander nogle gange. Det må I klippe ud, eller også så lader vi det køre. Men, hvad hedder det? Og så prøver vi Click. Eller også så prøver vi Tableau. Eller også så prøver vi ThoughtSpot. Eller også så prøver vi den platform.
[05:13 - 05:25] Eller også må vi hellere flytte til Snowflake. Og tilbage til Microsoft. Det er meget typisk, at man kan sige, at hvis du leder efter faresignaler. Jamen, det helt klart største faresignal, det er jo, når nogen,
[05:25 - 05:37] også nogen, der har noget indflydelse på projektet, begynder at blame teknologien. Selvfølgelig er der altid 24-regler. Der er jo altid nogle gange, hvor man har valgt den forkerte teknologi.
[05:38 - 05:50] Men det er bare ikke den primære årsag til, at tingene fejler. Okay. Så når folk begynder at blame teknologien, så er det måske tid til en lille timeout. Og se på, jamen, hvad er det egentlig, er vi egentlig i synk?
[05:50 - 06:03] Er vi egentlig afklaret som organisation på, hvad er det, vi prøver at opnå? Så det er i hvert fald et klart faresignal. Et andet faresignal er, at man begynder at se mange iterationer
[06:03 - 06:13] i at lave ændringer. Hvis man har nogle fastdefinerede rapporter, nogle fastdefinerede analyser, hvad det er, som har været opdraget i projektet.
[06:14 - 06:25] Men hvis det begynder at køre meget i ring ude ved salgsafdelingen, eller hvilken afdeling det nu er, vi er i, så er det faktisk også et helt klart faresignal om, hey, skal vi lige prøve at stoppe et øjeblik?
[06:25 - 06:37] Fordi er vi ved at prøve at lave en Rembrandt? Og lave det optimale maleri? Eller er vi ved at lave noget, der er godt nok til at give os de data og den værdi på en brugbar måde, så vi kan drive vores forretning?
[06:37 - 06:46] Vi skal huske på ikke hele tiden, hvorfor er det, vi laver BI? Det er for at empower forretningen til at blive enten mere effektiv eller tage nogle bedre beslutninger.
[06:47 - 06:58] Det er jo ikke nødvendigvis at havne i sådan en eller anden konsensusgruppe om det nu skal være en pie chart eller en line chart, der skal bruges til et eller andet, hvis det i bund og grund er ligegyldigt.
[06:58 - 07:10] Og det er også, det jeg kan se, det er et meget, meget stort faresignal, når forretningen begynder at sidde og bruge tid på at diskutere sådan nogle knap så vigtige ting i forhold til at høste værdi af investeringen.

Kasper

[07:10 - 07:21] Okay. Men det er faktisk rigtig godt, du kom ind på det, fordi nu har vi snakket faresignaler, vi har snakket lidt omkring, hvordan det typisk går galt derude i virksomhederne.
[07:22 - 07:24] Det er, at man ikke ligesom har fået forventningsafstemt.

Other speaker

[07:24 - 07:25] Mhm.

Kasper

[07:25 - 07:36] Så hvad hedder det, hvis vi skal prøve at lære lidt fra de fejl, som der er begået historisk set, altså, og hvis vi skal tænke på, at, jamen, BI-løsninger, jeg tror, der er flere derude,
[07:36 - 07:48] der har en frygt for, at det er et projekt, som der kan vare flere måneder eller årvis, ikke også? Så det er jo klart, at man begynder at tænke, jamen, den udskyder lige til næste måned eller næste kvartal eller næste år, og så kommer man aldrig i gang.

Heine, CEO for TimeXtender

[07:48 - 07:49] Ja, enig.

Kasper

[07:49 - 07:58] Men jeg tror, der er rigtig mange, som vi kan blive enige om, at der er enormt, altså, meget værdi at kunne hente i en BI-løsning.
[07:59 - 08:09] Højere produktivitet, det rigtige data på det rigtige tidspunkt til de rigtige personer, det er jo det, der handler om. Så hvis vi skal prøve at tænke i baner i forhold til best practice,
[08:10 - 08:23] man sidder der, man overvejer forskellige BI-løsninger, man overvejer sin backen, man overvejer sin fronten, en kombination af begge, hvad skal man holde fokus på for ligesom at sikre, at der bliver adoption i sidste ende,
[08:23 - 08:30] at brugerne rent faktisk går ud og får de rigtige tal, de rigtige kv'er, de rigtige rapporter i sidste ende?

Heine, CEO for TimeXtender

[08:31 - 08:39] Jamen, der er jo selvfølgelig altid mange ting, man skal holde fokus på. Jeg vil sige, en af de, for mig, en af de absolut mest kritiske ting overhovedet,
[08:39 - 08:50] det er, at man holder fokus på, hvad det er for et område, hvad det er for et dataområde, et dataset, at man gerne vil bruge til at empower en del af forretningen.
[08:51 - 08:58] Men ikke går nær så meget. Man skal være så højt oppe i at bede forretningerne om at hjælpe med at lave et design på en rapport.

Kasper

[08:58 - 09:10] Du går ind og snakker meget om empowering og empower-organisationen. Kan du prøve at uddybe lidt på det på sådan et engelsk ord? Kan du prøve at omsætte det lidt til dansk? Ja, men det er fordi, hvis du kigger ud i industrien lige nu, så de sidste tre, to, tre, fire år,

Heine, CEO for TimeXtender

[09:10 - 09:12] alle folk de snakker om, at vi skal være datadrivene.

Kasper

[09:12 - 09:14] Ja, meget, meget.

Heine, CEO for TimeXtender

[09:15 - 09:19] Ja, og det er bare ked af at fortælle verden, det kan ikke lade sig gøre.

Kasper

[09:19 - 09:19] Nå.

Heine, CEO for TimeXtender

[09:19 - 09:27] Det kan man simpelthen ikke blive. Du kan blive data-empowered. Og der er en ret central forskel i det her. Det er ikke bare fordi, det er to engelske ord.

Kasper

[09:28 - 09:30] Nej, nej. Der er en ret central forskel.

Heine, CEO for TimeXtender

[09:30 - 09:37] Det ene det er, altså at være datadreven og den måde, som man tager det på, det er, så begynder man at snakke om, at man vil have maskinen til at tage beslutninger for dig.

Kasper

[09:37 - 09:38] Ja.

Heine, CEO for TimeXtender

[09:40 - 09:52] Det vi skal huske på, selv med ChatDBT, som også er et stort fokusområde for os og en del af vores teknologistak, kan du sige. Men den bygger stadigvæk på at være trænet på historiske data.

Other speaker

[09:54 - 09:54] Ja.

Heine, CEO for TimeXtender

[09:54 - 10:05] Og det vil sige, den kan hjælpe, og det vil sige at blive datadreven, data i det hele taget, kan hjælpe enhver virksomhed med at gøre en masse ting, så længe at vi skal gøre noget,
[10:05 - 10:14] der er nærmest på en lige linje i forhold til, hvordan vi har gjort tidligere. Mm. Udfordringen ude i de fleste virksomheder, det er, at det jo ikke sådan verden er.
[10:16 - 10:23] Det vil sige, der bliver taget en masse strategiske beslutninger. Ja. Der bliver taget beslutninger om at starte og stoppe hele produktlinjen.
[10:23 - 10:34] Nye markeder, organisationsændringer, alt muligt, som er centralt, fordi de mennesker, der driver den her forretning, kan se nogle muligheder, kan se nogle trusler,
[10:34 - 10:43] kan se nogle ønsker til at gå i en bestemt retning. Og alle de ting kan du ikke udlede ud af et historisk dataset.

Other speaker

[10:44 - 10:44] Nej.

Heine, CEO for TimeXtender

[10:44 - 10:56] Derfor så er data et super, super vigtigt element. Mm. Men det er kun ét element. Ja. Vi kører meget i time extender. Der kører vi med data, mind and heart.
[10:56 - 11:08] Det gør vi på en helt præcis årsag. Data, dem kender vi ligesom. Det er dem, vi sidder og snakker om i dag. Yes. Vores mind, det er alle de her strategiske beslutninger, vi tager. Mm. Alle de her ting. Og så er der vores heart. Mm.
[11:08 - 11:20] Og det er fordi en lang række af os fonders, os der lever af at drive de her virksomheder, vi har faktisk også, mange af os i hvert fald, nogle meget stærke personlige meninger. Mm.
[11:20 - 11:29] Plus at, når jeg kigger på min globale forretning, jamen så er der også kulturforskelle. Der er religiøse forskelle. Der er en masse ting, der spiller ind til, hvordan man tager en beslutning.

Kasper

[11:29 - 11:30] Mm.

Heine, CEO for TimeXtender

[11:30 - 11:42] Og tro at, jamen alt det kan vi proppe ind i vores historiske data. Det kan vi simpelthen ikke. Nej. Og derfor så er vi meget fokuseret på, jeg er meget fokuseret på, vi skal sørge for, at data er til rådighed.
[11:42 - 11:53] Vi kan også i gamle dage kalde det instant access to data. Mm. Data skal være der. Og det er de ikke i dag. De er gemt væk i ERP-systemer og CRM-systemer og noget. Det er jo derfor, vi skal bygge BI.
[11:53 - 11:58] Det er derfor, vi bygger data warehouses og hvilke andre platformer og løsninger, vi vælger til det.

Kasper

[11:58 - 11:59] Mm.

Heine, CEO for TimeXtender

[11:59 - 12:09] Og det er det, vi ligesom skal have fokus på. Så data kan hjælpe med at drive forretningen. Men data kan ikke drive forretningen. Og derfor kan vi heller ikke blive datadrevne.

Kasper

[12:09 - 12:22] Det er det, du mener med data empowerment. Ja. Ude i organisationerne. Ja. Det er ret spændende, synes jeg, at komme ind på. Og også i forhold til, jamen, du snakker meget omkring, at man skal også have hjertet med.
[12:22 - 12:34] Man skal også have, hvad hedder det, have menneskerne med. Og der tænker jeg også, at det har vel også noget at gøre med best practice i forhold til, at løsningen den bliver en succes. Du får menneskerne med. Du får din salg, du får din sælger med.
[12:34 - 12:43] Du får din, hvad hedder det, hele din salgsorganisation med. Altså, så det er vel også noget, hvor ledelsen lige skal være frontrunner på det her, tænker jeg.

Heine, CEO for TimeXtender

[12:44 - 12:54] Altid. Altså alle større beslutninger. Alt, hvad du laver i en forretning, skal jo være supporteret i forhåbentlig høj grad oppefra. Ellers så ved vi jo godt, hvad der sker.

Kasper

[12:54 - 12:55] Ja.

Heine, CEO for TimeXtender

[12:55 - 13:03] Der er altid ude i en organisation, der er altid nogen, der er, ja, ja, ja, vi er med på det nyeste. Og så er der nogen, der siger, ja, nu har jeg gjort sådan her i 20 år, og det bliver jeg ved med. Og det virker godt nok for mig.
[13:05 - 13:15] Så selvfølgelig skal der være en høj grad af support fra ledelsen. Og det er jo, men du skal også bare i inden for brugerne. Så du kan heller ikke bare komme masende med alle mulige rapporter.
[13:15 - 13:28] Og så tro, at, og det har vi jo set også med systemer. Jamen hvis bare vi giver dem et CRM-system, eller hvis bare vi giver dem de her rapporter, specielt inden for Analytics, har der været i mange år mange, der har sagt, jamen hvis vi nu har et BI Competency Center.
[13:29 - 13:41] Heldigvis så har vi ikke sådan nogen mere, men det var jo en stor ting i mange år. Så der kan lave en hel masse rapporter og en hel masse analyser, og så maser vi det ud. Og hvis det er derude, så begynder de vel at bruge det.
[13:42 - 13:52] Det der sker, nu skal jeg måske ikke lige sætte navn på virksomheden, men på en lokal virksomhed her i byen, en større virksomhed, som jeg mødtes med for, det er måske faktisk 4-5 år siden.
[13:53 - 14:05] De havde nu 6.000 forskellige rapporter, der var bygget inde i deres løsning. Og de kunne ikke helt forstå, jamen folk klager stadigvæk. Ja, men det er jo fordi, der er jo en disconnect.
[14:05 - 14:16] Og det er jo klart, så bliver du aldrig en succes, hvis du har en disconnect imellem, hvad det er, du stiller til rådighed, og hvad det er, brugerne synes eller føler, at der giver dem værdi.
[14:16 - 14:19] Så vi skal have begge parter med i ligningen.

Kasper

[14:20 - 14:32] Begge parter med i ligningen, der skal være et samspil mellem, hvad dem nede på gulvet, de har brug for at se, og også op på den store organisation i forhold til, jamen hvad er det, vi skal male med den store pensel her.
[14:32 - 14:39] Det er den her retning, vi gerne vil gå. Og så handler det måske mindre om teknologi, men mere om, hvad hedder det, den rigtige strategi.

Heine, CEO for TimeXtender

[14:39 - 14:40] Det handler aldrig om teknologi.

Kasper

[14:40 - 14:42] Nej, det er det, du siger. Nej, det gør det ikke.

Heine, CEO for TimeXtender

[14:42 - 14:48] Altså, det gør det jo i sidste ende, når vi skal til at vælge platformen, og vi skal til at vælge, hvordan vi vil implementere,

Heine, CEO for TimeXtender

[14:48 - 15:01] så er det klart, så er teknologi vigtig, og i min optik er automatisering af så mange af processerne som overhovedet muligt, selvfølgelig, det er altafgørende. Det har noget at gøre med at skabe agilitet.
[15:01 - 15:13] Det har noget at gøre med at sikre, at man får bygget løsninger, hvor der ikke bliver afhængig af enkeltindivider. Så der er selvfølgelig nogle ting, når vi når ned og begynder at snakke implementering, som er centrale i forhold til den langbanes succes.
[15:13 - 15:26] Men i forhold til den umiddelbare succes, jamen, vi kan lave en nem, simpel rapport i Power BI, men hvis ikke sælgerne ser værdi i den, hvis ikke sælgerne gider at bruge den,
[15:26 - 15:39] jamen, så selv det lille stykke arbejde, den uge 14-dages arbejde, der er brugt på det, så er det jo spildt. Så det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at finde vej til, og jeg tror ikke, vi har alle svarene endnu. Jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom har...
[15:39 - 15:45] Så havde vi jo alle sammen gjort det, ikke? Havde fundet den gyldne forklaring på, jamen, hvordan får vi løst den her konflikt?

Kasper

[15:46 - 15:56] Okay. Så svaret, det ligger sådan lidt i, jamen, altså, hvad hedder det, du skal have fokus på de her ting, altså, du skal have fokus på de medarbejdere, du skal have fokus på teknologien.
[15:57 - 16:08] Og altså, adoption, det er, hvad hedder det, ledelsen skal være med. Men hvis vi skal prøve at koge vores samtale ned til et enkelt godt råd,
[16:08 - 16:20] ja, det ved jeg godt, det bliver en meget, meget svær opgave, men altså, hvis vi vil have, at investeringen bliver en succes, vi vil gerne have, at vi forestiller os, at vi vil gerne i gang inden for den nærmeste fremtid,
[16:20 - 16:30] vi vil gerne i gang i det her kvartal, men vi vil også gerne sikre, at den her løsning, den simpelthen også bliver ved med at skabe værdi næste år, to år ude i fremtiden, tre år i fremtiden.
[16:30 - 16:43] Jeg synes, du har en fremtidssikret løsning, en BI-løsning. Hvordan... Hvordan... Hvad er det, man skal have absolut allerstørst fokus på lige her nu, hvis det skal ske?

Heine, CEO for TimeXtender

[16:43 - 16:54] Altså, hvis vi... Helt klart, at så er vi nødt til at starte med at udvælge et eller flere, en, to, tre. Lad være med at lave en stor elefant. Vi er nødt til at keep it simple.
[16:55 - 17:05] Så vi er nødt til at vælge et par områder, to, tre områder ude for retningen, hvor vi i dialog med de funktioner har spottet, kan spotte noget,
[17:05 - 17:15] at hvis vi havde adgang til de her data, eller hvis der var et eller andet... Det kan både være for at spare tid, ja. Hvis de sidder og laver en masse manuelt Excel-regnark hver uge eller måned i dag. Så det kan jo være én driver.
[17:15 - 17:27] Det kan også være, at der er nogen, der siger, jamen, hvis vi havde adgang til de her data, så kunne vi helt klart lave noget mersalg, opsalg til vores eksisterende kunder. Det kan være det med, skal vi have mobile? Hvad er det, der skal drive det her?
[17:27 - 17:38] Så man skal finde, igen uden at snakke teknologi, hvilke funktionsområder. Hvor har vi nogle ting, hvor ved at give dem data, og gerne data, der kombinerer flere data,
[17:38 - 17:44] så også... Fordi det er jo der, det begynder at give værdi, når vi kan begynde at hjælpe dem til at se i stedet for at kigge i mange systemer.
[17:46 - 17:55] Hvis du først skal finde sådan to, tre områder, og så få lavet nogle simple løsninger, således at forretningen står tilbage med og siger, det var fandme fedt.
[17:56 - 18:05] Det virkede det her lort. Fordi så kommer de jo tilbage som en god historie. Det spreder sig ud i organisationen. At vi har fået glæde af det her, og så begynder folk... Fordi det vi skal i, det er en proces.
[18:06 - 18:14] Det er, at vi skal have startet en kreativ, en innovativ tankegang ude i organisationen. Så de selv begynder at tænke over, hvad fanden er det, jeg skal bruge data til?
[18:15 - 18:26] Fordi så de beder om det. I stedet for at, ja ja, det bliver skubbet ud på jer. Og du kan gøre det samme til topledelsen. Jamen vi vil gerne rapporter.
[18:26 - 18:33] Jeg får også bunkerrapporter, eller det gør jeg. De er på skærmen selvfølgelig. Der er ikke noget papir i dem. Men har adgang til bunker af data.
[18:33 - 18:43] Men jeg har jo den samme interaktion med vores BI-afdeling. At det er det her, jeg vil gøre. Ej, så tvist lige på den og lægge lige det der sammen.
[18:44 - 18:55] Fordi når jeg får en rapport og ser nogle data, så er det, at jeg får nye ideer og får nye tanker. Så får jeg snakket med jer, jeg snakker med andre, og så får man nye tanker og nye ideer. Det samme skal jeg ud i forretningen. Men vi skal have en god start.
[18:55 - 19:01] Så de begynder at bruge det, så de begynder at få de tanker. Så er du faktisk næsten nødt til det. Det er en garanteret succes.

Kasper

[19:01 - 19:09] En quick win til at starte med. En proof of concept, der kan cementere og bane vejen fra resten af virksomheden til resten af de forskellige områder.

Heine, CEO for TimeXtender

[19:09 - 19:22] Og så skal du sørge for at bygge din proof of concept på den rigtige måde. Det som nogen gør, det er, at så laver de, så siger de, så behøver vi ikke bygge vores data platform. Så behøver vi ikke bygge dit og datten. Vi behøver måske heller ikke cloud. Der er mange ting.
[19:22 - 19:30] Og så får de bygget noget, som forretningen begynder at bruge. Problemet er, at det lavede vi hurtigt. Det er ikke et problem. Problemet er ikke, at vi lavede det hurtigt.
[19:30 - 19:37] Problemet er, at når de så begynder at blive kreative og innovative og tænke over tingene, så tager det for lang tid.
[19:37 - 19:48] Så lige pludselig, så kommer den der forsinkelse på seks måneder, fordi okay, nu kan vi ikke bare længere sidde og sætte to data sæt sammen inde i Power BI. Nu er vi faktisk nødt til at bygge et data warehouse.
[19:48 - 19:58] Og for øvrigt, og det er den proces, der skal vi også lige være helt ærlige omkring. I den proces, der går det også op for 99,9 procent af alle virksomheder, at datakvaliteten, de har i deres systemer, måske ikke er så god.
[19:58 - 20:10] Muligvis ikke er helt så god, som de selv gik og bildte sig selv ind. Men igen, det er noget, der er svært at gå ud og sige til dem på forhånd og sige, ved I hvad venner, I har lige brugt 3 millioner på ERP-systemet. Bare lige vær klar over det, I har derinde, det er halvvejs noget lort.
[20:12 - 20:21] Så er der mange, der tager den her approach, og jeg griner jer tit af, og siger, jamen godt, så fikser vi dataproblemerne ude i vores BI-løsning. For eksempel adresser.

Kasper

[20:22 - 20:24] Det kan være en svær en. Det kan være rigtig svær.

Heine, CEO for TimeXtender

[20:24 - 20:35] Jamen, det er jo det forkerte sted for søren. Jo, det er det jo. Fordi, okay, det er da fedt, at vi har den rigtige adresse, så vi kan positionere den her kunde i den rigtige by eller region eller i en eller anden dimension.
[20:36 - 20:48] Men hvad hjælper det, hvis adressen er forkert inde i valgsystemet? Så sender vi altså varerne ud til et forkert sted. Så måske, at vi også lige skal have nogle processer i gang her med at få...
[20:48 - 21:00] Og meget af det der, det opdager man. Det kan man så undre sig over. Men det bliver først opdaget, når folk begynder at sidde og kigge på BI-rapporter. Ja. Men Søren Havn, han bor da ikke i Sverige. Nej. Jamen, det står der egentlig.
[21:01 - 21:14] Altså, vi har ikke lavet om på datagene. Så der er jo mange elementer der, som gør, at der kommer bump på vejen. Og det er jo vigtigt, at man får grebet det andet således, at man anerkender, der kommer de her bump på vejen.
[21:14 - 21:16] Og hvad har man tænkt sig at gøre ved dem?

Kasper

[21:16 - 21:28] Ja, præcis. Så i bund og grund, så handler det om, at man sikrer, at man kommer godt fra start. Og man fokuserer på de rigtige, altså de gode quick wins. Så man får bygget ligesom et fundament derfra.
[21:28 - 21:34] Sådan så, at det kan godt være, at vi kommer hurtigt i gang. Men hvis vi går hurtigt i gang i den forkerte retning, så er det jo ligespildt. Altså, så er det ligevidt.

Heine, CEO for TimeXtender

[21:35 - 21:46] Det er i hvert fald delvis spildt. Fordi du har fået forretningen motiveret, men du kan jo hurtigt miste den motivation. Hvis ikke du kan holde tempoet i at levere. Ja, præcis.

Kasper

[21:48 - 21:59] Jamen, det synes jeg, at det var et rigtig interessant take på det her til sidst. Hvad hedder det? Hegne, hvis man gerne vil lære lidt mere omkring dig som person. Og hvad du laver for time extender. Hvor skal man egentlig så følge dig hen?

Heine, CEO for TimeXtender

[22:00 - 22:08] Jamen, altså, man skal nok følge mig mest på LinkedIn og på Twitter. Eftersom jeg ikke eksisterer på nogen af de andre sociale medier.

Kasper

[22:08 - 22:11] Nej, okay, dem holder du da langt fra. TikTok og sådan noget, det er ikke dig.

Other speaker

[22:11 - 22:14] Nej, jeg havde engang en Facebook profil. Den er slettet.

Heine, CEO for TimeXtender

[22:15 - 22:19] Men det er fordi, at jeg ikke kan lide Facebook som firma. Så kan jeg ikke bruge deres produkter.

Kasper

[22:19 - 22:20] Det er helt fair nok.

Heine, CEO for TimeXtender

[22:20 - 22:31] Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi bliver brugt som sådan nogle marketingsreklamesøjler. Så det er noget, der sådan er... Ja, og hvis man følger det, jeg skriver, og jeg er også en del af Forbes Technical Council.
[22:33 - 22:44] Jamen, så går det meget på privacy. Det går meget på at forsøge at ligesom få separeret teknologien. Få teknologien til at hjælpe os.
[22:44 - 22:56] Men ikke få os til at blive en slave af teknologien. Og ikke bruge teknologien til at misbruge vores gørn og laden, som jeg kalder det. Det der med, at man bliver overvåget, hvor man nu er henne. Ja.
[22:58 - 23:07] Og det er ikke fordi, jeg har nogle af de der paranoiatanker, som en hel del tech-folk har. Specielt i Kalifornien. Det er mere sådan et grundlæggende princip.
[23:07 - 23:17] Altså, hvis man modtager en marketing-email fra Timing Center, så tracker vi ikke. Vi tracker ikke, hvornår du læser den, på hvilken device du læser den. Vi tracker ikke åbningsrater.
[23:17 - 23:30] Det kan godt nok give marketingafdelingen grå hår i hovedet, fordi hvordan skal vi vide, om det er en succes? Vi kigger bare på bundlinjen. Lad os bare nu kigge på, om vi vinder nogle kunder. Ja. Vi kan måle, hvor lang tid, vi ved ikke, hvem du er, men vi måler på, hvor lang tid er du på hjemmesiden,
[23:30 - 23:41] hvor lang tid er du på at læse en blogindlæg og sådan noget. Så det er jo det, når jeg ikke lige fokuserer på at lave det næste level-out automation. Jamen, så bruger jeg meget af min tid på det.

Kasper

[23:41 - 23:42] Privacy. Governance.

Heine, CEO for TimeXtender

[23:43 - 23:54] Privacy, governance. Hvad betyder det her? Hvad betyder GDPR? Det er jo et område, hvor jeg mener, at stort set alle virksomheder har misset at få hele BI Analytics.
[23:55 - 24:04] Med i deres GDPR-betragtninger. Fuldstændig. Jeg tror, det kommer på et tidspunkt, så er der nogle af jer, der får meget, meget travlt, fordi så kommer kunderne til at stå i køkkenet.

Kasper

[24:05 - 24:17] Ja, det må vi da håbe. Men det er vigtigt at have den del med af det også. Og det tror jeg også, det er noget, som vi nogle gange går glip af i samtalen. Det er, at det er vigtigt at have styr på sikkerheden for brugerne og for virksomhedsstater.

Heine, CEO for TimeXtender

[24:17 - 24:22] Ja. Men så vil jeg så sige, sikkerheden på den rigtige måde. Fordi når vi snakker Analytics,
[24:22 - 24:32] så har der i nogle lande, ikke så galt meget i Danmark måske, men i nogle lande, så er man meget fokuseret på den her need to know som en organisation.
[24:33 - 24:42] Hvis man har en meget stærk need to know-kultur, sælgerne kan kun se deres egen pipeline, de kan ikke se ham, sælgeren ved siden af hans pipeline.
[24:43 - 24:51] Så er det lige før, at Analytics bliver svært at skabe værdi med. Fordi, hvem må så se det?

Other speaker

[24:51 - 24:52] Ja. Hvem må så se det?

Heine, CEO for TimeXtender

[24:52 - 25:02] Og hvordan skaber man læring? Jeg mener jo, at en af de vigtigste ting, det er, at inden for virksomheden, der skal vi faktisk have så meget transparens som muligt. Men vi skal passe på kundens data.
[25:03 - 25:05] Og vi skal tænke os om, hvad vi deler uden for virksomheden.

Kasper

[25:06 - 25:06] Præcis.

Heine, CEO for TimeXtender

[25:07 - 25:10] Så kan vi lave B.I. en succes.

Kasper

[25:10 - 25:12] Så kan vi få data empowerment.

Heine, CEO for TimeXtender

[25:12 - 25:25] Det kan vi, fordi så kan vi begynde at lære hinanden. Jeg mener jo stadigvæk i salgsrapporteringer, hvad er mit budget, og hvad meget skal jeg sælge i næste uge, eller næste år, eller hvad fanden. Jo, det er da spændende nok. Men i bund og grund er det jo hamrende uinteressant.

Kasper

[25:26 - 25:26] Ja.

Heine, CEO for TimeXtender

[25:26 - 25:39] Altså det er det jo, og halvdelen af de rapporter, som folk tror, jeg gerne vil have, de er jo hamrende uinteressante. Jeg læser dem aldrig. Nej. For det er det, der interesserer mig, det er, hvad er det, vi skal gøre for at blive bedre? Præcis.
[25:39 - 25:51] Hvordan får jeg en sælger til at blive bedre? Ja. Det gør jeg ikke ved at fortælle ham, at du har røde lamper over det hele. Jamen, hvis han vidste, hvad han skulle gøre for at undgå de røde lamper, så havde han forhåbentlig gjort det.
[25:51 - 26:03] Ellers er det klart, så har vi en anden diskussion. Så de fleste sælger er jo interesseret i at blive så dygtige. Nu bruger jeg bare sælger som eksempel. Blive så dygtige som muligt. Og de er interesseret i at lære af deres kollegaer.
[26:03 - 26:16] Og det er det, vi kan bruge BI til. Det er at begynde at se, hvad fanden er det, du gør? Hvorfor har du det der nøgletal? Hvor er mine nøgletal? Hvad er det, du gør anderledes, end jeg gør? Det kan også være, der er marked og kultur og alt muligt andet, der er forskelligt.
[26:16 - 26:21] Men bare det, at man kan begynde at se det, så begynder der jo at komme værdi.

Kasper

[26:22 - 26:34] Så begynder der at komme værdi, ja. Det der med at automatisk, nu laver jeg en ny rapport, og så sætter jeg en blog på, så Louise og Hansen kan se det. Så er det allerede der, så begynder du ligesom at sætte dig op til failure.

Heine, CEO for TimeXtender

[26:34 - 26:46] Jamen det er fordi, så laver du til ren rapportering. Så laver du til ren rapportering om, hvordan går det lige for ham her eller hende her. I stedet for at bruge datane til at lave læring. Så de får skarpt. De har skarpt en dialog.
[26:47 - 27:00] Altså man bruger meget af det her begreb, også i USA, data literacy. Altså det kan vi rent faktisk læse og forstå data. Hvordan lærer vi organisationen, at nu har I fået alle de her data, men hvad skal I bruge dem til?
[27:01 - 27:05] Hvad er det, vi vil have jer til at gøre? Der er mange organisationer, jamen det er en træning i sig selv.

Kasper

[27:05 - 27:18] Det er det. Det er en undervisning. Altså det er også en rejse, man skal på. Når man lige starter ud, så kan det være svært, og bare det at kunne navigere i en ny rapport, et nyt værktøj, men det at kunne omsætte det til, jamen hvad kan jeg bruge det her til?
[27:19 - 27:31] Hvordan kan jeg træffe bedre beslutninger? Hvordan kan jeg blive bedre informeret? Hvordan kan jeg dele det her med andre? Altså det er jo der, at værdien i BI, den virkelig kommer til sin træning. Virkelig interessant samtale, Heine.
[27:31 - 27:43] Jeg synes, vi nåede rigtig meget omkring. Og fedt, du også lige kom med en takeaway her til sidst. Den tror jeg, der er rigtig mange derude, som kan få nytte af. Så jeg vil bare gerne sige tak for din tid,
[27:44 - 27:46] og så ses vi en anden god gang.

Heine, CEO for TimeXtender

[27:46 - 27:47] Ja, tak for det med at komme.

Podcast

Lyt til flere episoder